Každý región má neopakovateľný charakter, ktorý je daný prírodným a kultúrnym bohatstvom, históriou a tradíciami miestnych obyvateľov, ktoré sú často jedinečné a typické pre ten ktorý regiónOznačovaním miestnych produktov je potrebné identifikovať ich v rámci obrovského množstva ponúkaných tovarov a služieb, odlíšiť ich od ostatných a povýšiť na značkové (originálne) produkty, resp. služby, za ktoré je spotrebiteľ ochotný zaplatiť aj vyššiu cenu.

 Cieľom zavedenia regionálnej značky na Slovensku je:

  • propagácia regiónu,
  • podpora miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb,
  • podpora uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu,
  • podpora využívania miestnych zdrojov.