IMG_4297 – Zichyho kaštiel Divín
20180412_132043
Szilassyho kaštieľ
Kaštieľ Berchtoldovcov (súčasné Gymnázium). Foto – Z. Schnelczer (1)
DCIM100MEDIADJI_0090.JPG
kaštieľ Dolna_Strehova
IMG_4297 – Zichyho kaštiel Divín
20180412_132043
Szilassyho kaštieľ
Kaštieľ Berchtoldovcov (súčasné Gymnázium). Foto – Z. Schnelczer (1)
DCIM100MEDIADJI_0090.JPG
kaštieľ Dolna_Strehova
Full Screen
Kategórie:

Zichyho kaštieľ v Divíne

V zrekonštruovaných priestoroch Zichyho kaštiela v Divíne sa nachádza Múzeum histórie obce Divín. V jeho expozíciách  získate prehľad histórie, prírody a iných zaujímavostí obce Divín.

Prvá expozícia je venovaná je dejinám kaštieľa a rodu Zichyovcov, ktorí ho vlastnili od konca 17. storočia. V ďalších dvoch miestnostiach uvidíte expozíciu približujúcu dejiny obce od praveku až po novovek, keďže Divín bol v minulosti významnou dedinou a od začiatku 18. storočia dokonca aj mestečkom. Posledné dve expozície múzea obsahujú poľovnícke trofeje z okolitých revírov a staré fotografie z Divína.

Szilassyho kaštieľ v Lučenci 

Názov historickej budovy – Szilassyho kaštieľ pochádza od priezviska jeho majiteľov Józsefa Szilassyho, Dr. Aladára Szilassyho a Dr. Bélu Szilassyho, ktorí sa aktívne zaslúžili o rozvoj a prezentáciu Lučenca v spoločenskej, cirkevnej a politickej oblasti. Kaštieľ bol po roku 1850 prestavaný v barokovo-klasicistickom štýle. Z rozsiahleho parku, ktorý ho obklopoval, sa zachovala skupina platanov, ktoré patria k chráneným prírodným útvarom na území mesta.

Kaštieľ v Podrečanoch 

Kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou a dominantou Podrečian. Je to secesná stavba inšpirovaná francúzskymi neskororenesančnými zámkami. Postaviť ho dal rod Kuchynkovcov, ktorý majetok Podrečany vlastnil od roku 1850. Kuchynkovci boli úspešní podnikatelia a majitelia sklárskych hút v Cinobani, Málinci a Utekáči.

Kaštieľ je obkolesený parkom prírodno – krajinárskeho charakteru so vzácnymi drevinami. Do r. 1992 slúžil ako depozit Novohradského múzea a posledné roky svojho života (2003 – 2007) v ňom prežila slovenská prozaička, prekladateľka, publicistka, autorka literatúry pre deti a mládež, signatárka charty 77 Hana Ponická. V súčasnosti je kaštieľ súkromným majetkom.

Kaštieľ Berchtoldovcov 

Kaštieľ vo Fiľakove, v ktorom je dnes Gymnázium, bol postavený koncom 18. storočia ako sídlo rodiny grófa Berchtolda, ktorý pochádzal z Tirolska. Gróf bol majiteľom velkostatku pri Fiľakove. Neskôr kaštieľ zmenil vlastníkov, patril rodinám Stephani a Herold. Po roku 1945 bol sídlom okresného úradu a bola v ňom umiestnená aj stavebná škola. Pôvodný barokový charakter kaštieľa sa v dôsledku častých opráv čiastočne stratil. Na prízemí možno vidieť zachované barokové klenby a drevenú vyrezávanú výzdobu. Okolitý park bol kedysi oplotený a voľne v ňom žili jelene a srnčia zver. V jazierku plávali labute. Rozloha parku je 8,2 ha a obsahuje 16 taxónov drevín, medzi ktorými je aj niekoľko vzácnych cudzokrajných stromov. Dnes tu očakáva návštevníkov fiľakovské minizoo.

Kaštieľ Imre Madácha – Dolná Strehová 

Rokokovo-klasický kaštieľ v Dolnej Strehovej obklopený rozsiahlym anglickým parkom vystaval v 18. storočí uhorský zemiansky rod Madáchovcov. V súčasnosti je kaštieľ súčasťou Múzea kultúry Maďarov na Slovensku. Tunajšie expozície sú venované životu a dielu významného maďarského spisovateľa a dramatika, Imre Madácha.

Najslávnejšia práca tohto strehovského rodáka, veršovaná dráma Tragédia človeka, sa radí do zlatého fondu svetovej literatúry a často je prirovnávaná k dielam ako Goetheho Faust či Miltonov Stratený raj.

Obec Dolná Strehová je však s uhorskou literatúrou a kultúrou spätá aj prostredníctvom iných osobností. Za všetky môžeme spomenúť slávneho uhorského polyhistora slovenského pôvodu, Mateja Bela, ktorý študoval na tunajšej latinskej škole.

Kaštieľ Modrý Kameň 

Modrý Kameň sa pýši hradom rovnakého mena stojacim na návrší nad obcou. Tento hrad sa stal svedkom mnohých ničivých vojen, podmaniť si ho však nebolo jednoduché, ako ukazuje povesť z čias tureckého obliehania. Podľa tejto povesti bezverci napriek množstvu diel nie a nie prelomiť hradby. Až tridsať strieborných toliarov ponúknutých istému ľstivému Modrokamenčanovi ich problémy  vyriešilo.

Postaviac svoje delá podľa rady zradcu na neďaleký vŕšok, rozborili opevnenie a nad Modrým Kameňom zaviala vlajka s polmesiacom. Kopec, z ktorého spustili úspešnú paľbu sa odvtedy nazýva Júdov vrch. Zo stredovekého hradu Modrý Kameň dnes stojí iba romantická ruina.

V 18. storočí pristavaný barokový kaštieľ v predhradí sa však zachoval a od roku 1994 hostí unikátne Múzeum bábkarských kultúr a hračiek s príťažlivými expozíciami, v ktorých okrem tuzemskej výroby nájdeme i bábky z Indie či Tuniska. V priestoroch múzea sa okrem toho nachádza i historická expozícia zubnej techniky Slovenskej komory zubných lekárov, jediná svojho druhu v strednej Európe.

Na Hrade Modrý Kameň sa počas roka usporadúva viacero pravidelných podujatí medzi ktoré patria Poľovnícke dni, Gaštanové slávnosti či Vianoce na Hrade Modrý Kameň.