OLYMPUS DIGITAL CAMERA
pamätný_dom_Szabó
DSC_0481 (004)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
pamätný_dom_Szabó
DSC_0481 (004)
Full Screen
Kategórie:

Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

Táto kultúrna inštitúcia na základe výskumu zhromažďuje, ochraňuje, zhodnocuje a sprístupňuje kultúrne dedičstvo novohradského regiónu. V súčasnosti spravuje takmer 25 000 zbierkových predmetov prevažne z archeológie, histórie, etnológie, numiznatiky a výtvarného umenia. Každoročne pripravuje výstavy na rôzne témy. V špecializovanej knižnici je k dispozícii asi 9 000 kusov odbornej literatúry a cenný historický knižničný fond.

Otváracie hodiny:

Pondelok – Piatok : 08.00 – 16.00 hod.

Nedeľa : 14.00-17.00 hod.

Vstupné:

Deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 EUR

Dospelí: 1,00 EUR

Pamätný dom Júliusa Szabóa Lučenec 

Jeden z najvýznamnejších umelcov 20. storočia, Július Szabó (1907-1972) býval a tvoril v Lučenci. Občianske združenie Klub priateľov Júliusa Szabóa v roku 2008 zriadilo Pamätný dom vo vile pri lučeneckom parku, v ktorom umelec býval.  Vo výstavných miestnostiach nájdete skvelú prezentáciu diel tohto významného autora až do 60. rokov s rôznou tematikou, technikami.

Otváracie hodiny:

Piatok: 14.00 – 17.00 hod

Mestské múzeum Lučenec 

 

Základným poslaním Mestského múzea Lučenec  je cieľavedome nadobúdať, ochraňovať, vedecky a odborne spracovávať, využívať a sprístupňovať  predmety kultúrnej hodnoty.

Činnosť mestského múzea spočíva v získavaní, zhromažďovaní, evidovaní a sprístupňovaní histórie mesta Lučenec verejnosti, ako hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Výsledky svojej zbierkotvornej činnosti a odbornej práce prezentuje v stálych expozíciách, ako aj prostredníctvom propagačnej a popularizačnej činnosti. Stále expozície približujú kapitoly z histórie mesta, život meštianskej vrstvy, produkciu tovární a remeselníkov a ukážku bývania z prvej polovice 20. storočia.

Prehľadom zvonolejárov pôsobiacich na území Lučenca si pripomínamajstrov tohto historického remesla a ich nadčasové diela, ktoré sprevádzali život a rozvoj Lučenca v priebehu vekov.

Ideálny obraz spoločnosti v 19. storočí a súkromný svet obyvateľov reprezentuje fenomén „meštiansky interiér“. Biedermeier je životný štýl stredoeurópskej spoločnosti rezonuje v centrách Horného Uhorska v rokoch 1815 – 1848 (na perifériách pretrváva v obmenách až do konca 19. storočia). Pohodlie bez prehnanej okázalosti, krása línií a prírody nachádzala uplatnenie hlavne v obraze celého interiéru. Spoločnosť zriaďovala svoje salóny a budoáre s dôrazom na nenútenosť, obklopujúc sa umeleckými dielami rôznych žánrov. Expozícia ukážky bývania nobilitovaných vrstiev  je zastúpená salónnou kultúrou a budoárom.

Históriu ich vzniku, mnohostrannú účelnosť, tvarovú variabilitu a príťažlivý dekor predstavuje expozícia venujúca sa dvom významným smaltovniam založeným v Lučenci a to Rakottyayho a Sternlichtovej. Prostredníctvom magnetického puzzle môžu návštevníci spoznávať predmety týchto dvoch významných smaltovní.

Reprezentatívny súbor zlatníckej a klenotníckej práce európskej proveniencie predstavuje najrozsiahlejší renesančný lučenecký poklad objavený pri výstavbe kostola reformovanej kresťanskej cirkvi (Kalvínsky kostol) na jar v roku 1851. Zlomok lučeneckého pokladu sme vystavili v podobe kópií, ktoré vyrobili študenti Súkromného odborného učilišťa umelecko remeselníckeho z Hodruše – Hámrov.

Neodmysliteľne k Lučencu patrili dva závody. Hovorilo sa, že ženy robia v Poľane a muži v Mieri. Zrkadlom  svojej doby sú dve samostatné expozície zachytávajúce toľko spomienok pamätníkov a množstvo zachránených artefaktov venujúcim sa textilke Poľana Opatová a nábytkárstvu Mier.

FRANTIŠEK GYURKOVITS (1876-1968) Obrazáreň prezentuje prierez Gyurkovitsovho diela. Zachytáva tvorbu, ktorú realizoval ako komerčnú, ale aj kreatívnu a žánrovú. Trhy, hody, pohľady na mesto Lučenec, bežný život ponúkali impulzy vzniku malieb vytvorených s pastóznou kresebnou istotou, farebnou sviežosťou, expresivitou zachytávajúcou impresionistické nálady. Návštevníci stálej expozície majú možnosť rozvíjať svoju obrazotvornosť skladaním veľkoformátových kociek s vyobrazenými dielami F. Gyurkovitsa.

Interaktívne a  edukatívne prvky dopĺňajú bohaté a zaujímavé expozície Mestského múzea Lučenec.

Otváracie hodiny 

utorok – nedeľa : 10:00 – 18:00

 

Galéria Bloom Divín 

 

Je umeleckou oázou v obci Divín a založil ju Marian Kompanek, ktorý v sebe pestoval myšlienku vytvoriť priestor pre prezentáciu profesionálnych aj amatérskych umelcov zrealizovali v roku 2014 v Divíne.

V Galérii Bloom za ten čas vzniklo niekoľko sympózií, výstav a iných atraktivít a stala sa jednou z „povinných“ zastávok v tejto historickej obci.

Atmosféra galérie je  doplnená dobovým nábytkom. Nachádza sa tu 160-ročný klavír, pohovky či staré komody. V budúcnosti sa chcú okrem maliarskeho pléna zamerať na výstavu fotografií aj sochárstva.

Poslaním galérie má byť pomocou umenia a jeho prezentácie zmeniť medziľudské vzťahy v spoločnosti.

Otváracie hodiny 

Sobota – Nedeľa : 15:00 – 17:00

 

Lučenec, Slovensko

Divín, Slovensko