kubyniho_nam_nova
kostol_2_kalvínsky
Kostol Evanjelický 02
NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor. Foto – Z. Schnelczer
Modry Kamen-kostol_final
kostol_sv_Alzbety
kubyniho_nam_nova
kostol_2_kalvínsky
Kostol Evanjelický 02
NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor. Foto – Z. Schnelczer
Modry Kamen-kostol_final
kostol_sv_Alzbety
Full Screen
Kategórie:

Evanjelický kostol augsburského vyznania – Lučenec 

Začiatkom mája roku 1783 položili základný kameň kostola. Stavbu dokončili 1. decembra 1784, ale bez veže.  Predstavanú, murovanú vežu dostavali v roku 1808. V roku 1859 bol kostol po vypálení (r.1849) obnovený a architektonicky upravený Miks Ferenczom a Alk Józsefom v historizujúcom slohu do súčasnej podoby. Sieňový priestor uzatvára polkruhová svätyňa s oltárom, v ktorom je umiestnený obraz Krista v Getsemanskej záhrade od Františka Gyurkovitsa.

Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou. Pri kostole sa nachádza aj evanjelická fara, ktorá je postavená  v secesnom štýle a nový zborový dom.

Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie Lučenec

Kostol Navštívenia Panny Márie bol postavený bol v roku 1783 a do dnešnej podoby bol upravený v roku 1792. Je súčasťou historického jadra mesta Kubínyiho námestí v Lučenci. Táto baroková jednoloďová stavba so sakristiou a 38,5 m vežou je jednou z dominánt mesta Lučenec.

 

Hlavný oltár pochádza z druhej polovice 19. storočia. Obnova interiérovej výmaľby sa realizovala v roku 2016. Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou.

Kalvínsky kostol Lučenec

Kalvínsky kostol je najpôsobivejšou architektonickou dominantou mesta Lučenec. Bol postavený v rokoch 1851-1853 podľa návrhu architekta Franza Wiesera v neogotickom slohu na pôdoryse niekdajšieho barokového chrámu.

Pri prestavbe sa v útrobách budovy našiel tzv. „lučenský zlatý poklad“(zbierka zlatých a strieborných prsteňov, gombíkov, rehoľných reťazí, náramkov, spôn či takmer dvojmetrová pásová čipka zo zlatých a strieborných nití, vraj najstaršia v celom Uhorsku).

Tento poklad je dnes uložený v Národnom múzeu v Budapešti a verné kópie niektorých predmetov v Novohradskej galérii v Lučenci.

Na ihle veže kostola (64 m), ktorá bola dostavaná v 80.rokoch 19.storočia je umiestnený kohút z medi s pozláteným hrebeňom, v ktorého útrobách sú uložené dokumenty z histórie kostola.

Otáčavý kohút ukazujúci smer vetra je symbolom bdelosti a ostražitosti.

Františkánsky kostol Fiľakovo

S dejinami Fiľakova je oddávna späté pôsobenie rádu františkánov. Prvý kostol a kláštor si tu mnísi postavili ešte v stredoveku. V roku 1554, keď sa Turkom po dobytí Fiľakovského hradu podarilo mesto obsadiť, premenili františkánsky kláštorný komplex na islamskú džámiju (mešitu niekedy spojenú so školou).

Počas bojov v 17. storočí ho napokon úplne zničili. Po definitívnej porážke Turkov bol kostol aj kláštor obnovený. Kostol s bohatou a vzácnou vnútornou výzdobou bol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Dnes predstavuje františkánsky kláštorný komplex jednu z najkrajších kultúrno-historických pamiatok mesta Fiľakovo.

Kostol Modrý Kameň 

Dnešný neorománsky farský kostol sv. Antona Paduánskeho a fara v Modrom Kameni pochádzajú z novšej doby. Kostol bol postavený v roku 1879.

Je to monumentálna jednoloďová stavba s presbytériom s polkruhovým uzáverom a päťpodlažnou západnou vežou.

 

Modrý Kameň až do r. 1788 nemal vlastného farára. Slúžením sviatostí a konaním bohoslužieb boli poverení kapláni zo zámku. Títo nebývali v zámku, ale v dedine. Z tohto dôvodu žiadali cirkevnú vrchnosť, aby im povolila zriadiť kaplnku v dedine. Jednak preto, aby nemuseli denne chodiť do zámku slúžiť svätú omšu a vysluhovať sviatosti, ale hlavne preto, aby pri udeľovaní sviatostí chorým nemuseli pre sviatosť chodiť na hrad.

 

Secesný kostol obec Muľa 

Tento stavebný unikát sa nachádza v obci Muľa a pravdepodobne bol takto postavený ako prvý na území niekdajšieho Rakúsko – Uhorska. Systém montovanej konštrukcie železobetónovej strechy podľa odborníkov predbehol najmenej o dvadsať rokov francúzsku a taliansku techniku v oblasti sakrálnych stavieb.

Kostol s osemuholníkovým pôdorysom zdobí osem anjelov a miestna legenda hovorí, že keď unavení majstri ťahali hore toho posledného, lano sa roztrhlo a padajúca socha zabila dvoch ľudí.

 

 

 

 

 

 

 

Kalvínsky kostol, J. Kármána, Lučenec, Slovensko

ECAV Lučenec, Jána Amosa Komenského, Lučenec, Slovensko

Fiľakovo, Slovensko


Warning: Illegal string offset 'address' in /data/2/0/20a46868-7f53-4374-a11f-bdb88c7b729a/regionnovohrad.sk/web/wp-content/themes/oocrnap/functions.php on line 502

Kostol sv.Alžbety Muľa

Muľa, Slovensko

Kostol Modrý Kameň

Modrý Kameň, Slovensko